• Geliştirici T-Soft Inc
  • Ücret Ücretsiz
  • Website www.smartydata.com
  • Versiyon 1.0.0
  • Uygulama içi satın alma teklifi sunuyor
SmartyData
SmartyData , iş zekası ve veri görselleştirme yazılımıdır.
E-ticaret sitenizin sipariş verilerini iş zekasını kullanarak işler.
Anlık olarak veri görselleştirme yapabilmenizi sağlar.
Çok hızlı rapor ve istatistik alabilmenizi sağlar.
Çubuk , pasta , radar ve kabarcık grafiklerini ve bölgesel haritaları kullanarak verilerinizi görselleştirir.
Pivot tablo ve liste görünümleri ile raporlar.

SmartyData , trendlerinizi belirler.
Trendler ay veya yıl bazlı olarak seçilen dönemin belirli bir boyuta göre (şehir , kategori, banka, ödeme şekli, marka vb.) ya da birden fazla boyuta göre en fazla/en az rağbet görmüş grup verisidir.
Trendlerinizi kabarcık grafiklerle görselleştirebilir ve liste görünümleri ile raporlayabilirsiniz.
Her ay ve yıl sonunda pozitif ve negatif trendler e-postanıza gönderilir.

SmartyData , bildirim sistemi sağlar.
Siparişleriniz belirli bir kriteri geçtiğinde yada altında kaldığında e-posta yada SMS ile bilgilendirilirsiniz.
Mesela Ankara şehrindeki Laptop kategorisindeki satışlar 20.000 TL nin altında kaldığında bildirim alabilirsiniz.

SmartyData , dünyanın lider e-ticaret alt yapılarına entegre çalışmaktadır;
T-Soft , Salesforce Commerce Cloud , BigCommerce , Shopify , Magento , WooCommerce , PrestaShop , OpenCart

SMARTYDATA

SMARTYDATA DOKÜMAN


Eğitimlerde kullanılmak veya müşteriye gönderilmek üzere hazırlanmış doküman. Genel kullanım bilgilerini içerir.

SMARTYDATA DOKÜMAN İÇERİĞİ

Smartydata

Smartydata Nedir?

Önemli Tanımlar

     İş Zekası

     Pivot

     Veri Küpü (OLAP)

Bölümler

     Veri Küpleri

     Pivotlar

     Bildirimler

     Trendler

          Trendler Detay Grafik Görünümü

          TRENDLER Liste GÖRÜNÜMÜ

     Genel Satış Raporları

     Zirvedekiler

          Zirve Detay Grafik

          Zirve Liste Görünümü

          Zirve Pivot Görünümü

     Zirvedekiler ve Trendler arasında ki farklar neler?

     Rapor Logları

Konsol 1 ve 2 (Bölümler kısmında olmayanlar)

     Genel Bilgiler

     Sipariş Toplamları

     Bölgesel

     Sipariş Yıl Toplamları

     Son 10 Gün

     Son Faaliyetler

SMARTYDATA NEDİR?

İş zekâsını ve veri madenciliğini kullanan bir e-ticaret veri analiz programı. Büyük verilerin kısa zamanda işlenip sonuca varılmasını hedefleyen Pivot raporlar ve görsel grafikler kullanan ve çok boyutlu veri küpü teknolojisini destekleyen bir analiz programı.

ÖNEMLİ TANIMLAR

İş Zekâsı

İş Zekâsı veya kısaca: BI (İngilizce: Business intelligence), iş amaçları için ham veriyi anlamlı ve kullanışlı bilgiye dönüştüren teoriler, metodolojiler, süreçlerin, mimarilerin ve teknolojilerin bir kümesidir. BI (Business Intelligence = İş Zekâsı) teknolojileri iş operasyonlarının geçmiş, günümüz ve gelecekteki durumlarının incelenmesini sağlar.

Pivot

Pivot tablo (Özet Tablo), rapor halindeki verilerin daha anlaşılır bir biçimde ve özet halinde sunulması için sıkça kullanılan bir yöntemdir. Pivot operatörü dışarıdan bir tablo değerini girdi olarak alır ve yeni bir tablo değeri oluşturur.

Veri Küpü (OLAP)

OLAP küpü hızlı veri analizi sağlayarak ilişkisel veri tabanları sınırlamalarının üstesinden gelen bir veri yapısıdır. OLAP küpleri, kullanıcılara, kullanıcının ilgi alanı ile ilgili en geniş çeşitlilikteki soruları işlemek için gerektikçe verinin çıkarılıp, dilimleneceği şekilde veri noktalarına aranabilir erişim sağlarken, büyük miktarlarda veriyi görüntüleyebilir ve toplayabilir.

BÖLÜMLER

Veri Küpleri

Veri küpleri hızlı veri analizi sağlayarak ilişkisel veri tabanları sınırlamalarının üstesinden gelen bir veri yapısıdır. Çok boyutlu işlem yapabilmek adına bu teknoloji tercih edilmiştir. Küpler sayesinde “İstanbul da Akbank’ın Kredi Kartlarından biriyle ÇAYKUR Çay alan Kadınlar” verisine ulaşmak zaman ve bilgi açısından değerlidir.

Bütün sistem taban olarak veri küplerine bağlı olup küpler üzerinden işlem sürdürürler. Bu yüzden küpünüz yoksa ilişkisel sonuçlar elde etmeniz zordur. Bu yüzden sistem ilk açıldığında Default Cube olarak adlandırılan küpler oluşturur. Bunlar, Ödeme Tipi, Kargo, Cinsiyet, Banka, Yaş, Kampanya, Ürün, Müşteri, Marka, Kategori, Ülke, Şehir, Eyalet ve Bölgesel olmak üzere 14 tane tek boyutlu sistemle beraber gelen küplerdir. Diğerleri manuel olarak tek tek oluşturulur veya Toplu seçeneği kullanılarak verilen ölçülerin kombinasyonu kadar küp oluşturur.

ŞEKİL 1 VERİ KÜPÜ EKRANI

Yeni vs Toplu: “Yeni” sadece 1 adet küp oluştururken Toplu da seçilen ölçülerin kombinasyonu alınarak birden fazla küp oluşturmaya olanak sağlar

Pivot: Seçilen küpün özet raporunu çıkartır

Liste: Seçilen küpün liste görünümü

Grafik: Seçilen küpün grafiğe dönüştürülmüş halini sunar

Ölçüleri Düzenle: Seçilen Küpün ölçülerini değiştirmeye/çıkarmaya/eklemeye yarar

Küpü Boşalt: Küpü 100% konumundan 0% a çeker. Daha sonra tekrar dolmaya başlar (Hata durumları için)

Bildirim Kaydı: Küpe özel bildirim oluşturmaya yarar.

Default Cube: Sistemin ilk açıldığında otomatik oluşan tek boyutlu küpler.

Ambara Göre Doluluk: Smartydatanın çektiği Mongo da ki veri ambarına göre doluluk oranı

Kaynağa Göre Doluluk: Çekilen verilerin bulunduğu kaynağına göre doluluk (web servise göre)

İşlenen Veri: Kalem bazlı işlenen veri (1 siparişte 3 parça varsa 3 ayrı parça olarak alır)

Pivot Aç: Seçilen küpün özet raporunu aynı sayfa da ve yeni sayfada açılmasını sağlayan bölüm.

Action: Küpü resetlemeye ve bildirim oluşturmaya yarar.

Boyutlar: Küp içerisinde kullanılan boyutlar.

Ölçüler: Küp içerisinde kullanılan ölçü birimleri.

Pivotlar

Pivot tablo (Özet Tablo), rapor halindeki verilerin daha anlaşılır bir biçimde ve özet halinde sunulması için sıkça kullanılan raporlama yöntemidir. Oluşturulan küpler sayesinde birbiriyle ilişkili olan birimlerin raporlarının alınması sağlanır.

İlk Pivot ekranında 3 boyut seçilip bunlara göre oluşturulacak rapor ve veriler hazırlanır.(Şekil 2.) İç ekran da ise seçilen boyutlardan bir ya da daha fazla değer seçilir.(Şekil 3.) Bu değerlere göre rapor ekrana tek tek düşer.

ŞEKİL 2 PİVOT BOYUT SEÇİM EKRANI

Seçilen 3 boyutun birbiriyle bağlantılı olması gerekir. Eğer küpler yardımıyla arada bir bağlantı yoksa boyut 1 seçildikten sonra diğer boyutlar gelmez. Yani 1. Boyut 2. Boyutla, 1 ve 2. Boyutta 3. Boyutla bağlantılı olmalı ki rapor alınabilsin. Sistem eğer arada bağlantı yoksa Boyut ekranına bağlantılı olmayan boyutu düşmez. Pivot raporlarında seçilmeyen/seçilemeyen boyutun bilgilerini alamazsınız.

Boyut -1, 2, 3: Birbiriyle ilişkili boyut birimleri.

ŞEKİL 3 PİVOT RAPOR GÖRÜNÜMÜ

Boyutlar: Marka, Ödeme şekli, Ülke, Ürün, Müşteri, Kategori, Eyalet, Şehir, Cinsiyet, Yaş, Banka, Kargo ve Kampanya

Amount Diff percent: Geçen ay ile bu ay arasındaki tutar farkının yüzdesi

Cost Month Diff Percent: Geçen ay ile bu ay arasındaki maliyet farkının yüzdesi

Profit Month Diff Percent: Geçen ay ile bu ay arasındaki kar farkının yüzdesi

Quantity Diff Percent: Geçen ay ile bu ay arasındaki adet farkının yüzdesi

Bildirimler

Seçilen bir küpteki bir boyuta bağlı ölçünün belli bir değer altında kalıp ya da üstüne çıktığında mail veya sms almak için kullanılan alan.

ŞŞEKİL 4 BİLDİRİM EKLEME EKRANI

Uygun Tanım: Bildirim oluşturmadan önce uygun tanımı yapıp ne için bildirim almak isteneceğinin belirlenmiş olması önemle tavsiye edilir.

Küp Seçimi neye Göre olmalı?

İstenilen Bildirimin özelliklerini kapsar şekilde olmalı. Bu yüzden boyutlar ve ölçüler dikkatle göz önünde bulundurulmalıdır.

Bildirim Şekli: Sms veya mail seçilebilir.

Ölçü: Miktar, Sayı, kar ve maliyet

Büyük? Küçük? Oluşturulan bildirim bir ölçünün altında kalırsa mı yoksa geçerse mi istenilen sonuca ulaşılacak seçimi.

Değer: Matematiksel bir birim.

Örnek Bildirim:

Trendler

Ay veya yıl bazlı olarak seçilen dönemin belirli başka bir parametreye göre (il, ilçe, banka, ödeme şekli, marka vb.) ya da birden fazla parametreye göre en fazla/en az rağbet görmüş ürünü/ürünleri.

ŞEKİL 5 TRENDLERİN KONSOL GÖRÜNÜMÜ

Pozitif ve negatif Trendler olarak ikiye ayrılıyor. Pozitif en fazla rağbet gören ürünleri negatif ise en az rağbet gören ürünleri temsil ediyor.

Genel Görünüm: Konsol ekranında görülen görünüm (Şekil 2)

Detaylı Grafik:

Tutar-Ay Farkı Yüzdesi: Geçen ay ile bu ay arasındaki tutar farkının yüzdesi

Adet-Ay Farkı Yüzdesi: Geçen ay ile bu ay arasındaki adet farkının yüzdesi

Değerler (400 gibi): Verilen veriler için oluşturulmuş en uygun ızgara değerleri

Balonlar: Sütun gibi düşünülebilecek yapı birimi

2016 yılının Kasım ayında pozitif 15 Trende örnek olarak,

I. Yapı Kredi / Royaltea 1716 Konuşan Çay Makinesi

II. Akbank / Kredi Kartı / Royaltea 1716 Konuşan Çay Makinesi

III. İzmir / Royaltea 1716 Konuşan Çay Makinesi

Peki, bunlar ne demek? 1. Örnek için,

Parametreler: Banka, Ürün

Anlamı: RoyalTea 1716 Konuşan Çay makinesi Yapı Kredi bankasıyla yapılan alışverişlerde Trendler arasında.

2. Örnekte Görüldüğü gibi Royaltea Çay Makinesi aynı zaman da Akbank da Kredi Kartıyla alımlarda da oldukça popüler.

TRENDLER DETAY GRAFİK GÖRÜNÜMÜ

ŞEKİL 6 TRENDLER DETAY GRAFİK GÖRÜNÜMÜ

Detay Görünüm grafiğinde sadece detay ekranı gelip özel boyut değişiklikleri yapılabilir.

X ve Y ekseni, Balon çapı ve Balon Rengi değişkenleri: Quantity - Month Diff Percent, Amount - Month Diff Percent, Cost - Month Diff Percent, Profit - Month Diff Percent, STP Rank.

Bu durum Trend analizini 4 boyutlu kullanmanıza olanak sağlıyor.

TRENDLER LİSTE GÖRÜNÜMÜ

Liste görünüm grafikte görülen Trendlerin ayrıntılı liste dökümü şeklinde gelmesidir. Renkler sadece birbirinden ayırt edilmesi için farklı konulmuştur.

ŞEKİL 7 TRENDLER LİSTE GÖRÜNÜMÜ

Yıl – Ay: Hangi yıl ve hangi ayın Trendlerinin gelmesinin belirlendiği alan.

Tip ( Pozitif – Negatif): En fazla ya da en az rağbet gören ürünlerin seçiminin yapıldığı alan.

Listele: Seçilen ay, yıl ve tipin uygulanıp listenin filtrelenmesini sağlar.

Güncelle: Trend ekranını günceller (otomatik yapılıyor ama herhangi bir aksaklık durumunda kullanılması için konulmuştur.)

Grafiği Aç: Seçilen trendin grafiği açılır

İlişkili Trendler: Seçilen Trend de kullanılan küp temelli trendleri açar

Listeyi Gönder: Trend listesini mail atar

Excel’e aktar: Trend listesini Excel yoluyla almanızı sağlar.

Genel Satış Raporları

Yıllık, Aylık ve Günlük olmak üzere 3 şekilde ayrıntılı Genel Satış liste raporları.

ŞEKİL 8 GENEL SATIŞ RAPORLARI

Zirvedekiler

“Top items” diye nitelendirilebilir. En yüksek ciroya/maliyete/kara veya sipariş sayısına göre ilk 20-30-40- vs. öğrenmek için kullanılan bölüm.

ŞEKİL 9 ZİRVEDEKİLER KONSOL GÖRÜNÜMÜ

Detay Grafik: Grafiğin tek sayfa da daha detaylı görünümü

Liste 1: Zaman parametresi göz önünde bulundurularak hazırlanmış liste görünümü

Liste 2: Satış yapılmaya başlanılan andan son satışa kadar gösterilen liste görünümü

Pivot: Zirvedekiler listesinin Özet Rapor görünümü

ZİRVE DETAY GRAFİK

Zirve Detay grafikte konsol ekranında görülen zirvenin tam sayfa ve detaylı olarak geldiği görünüm şeklidir.

ŞEKİL 10 ZİRVEDEKİLER DETAYLI GRAFİK GÖRÜNÜMÜ

ZİRVE LİSTE GÖRÜNÜMÜ

Zirve Liste Görünümü, bütün değerlerin listeye dökülüp verildiği alandır.

ŞEKİL 11 ZİRVEDEKİLER LİSTE GÖRÜNÜMÜ

Parametreler:: Marka, Ödeme şekli, Ülke, Ürün, Müşteri, Kategori, Eyalet, Şehir, Cinsiyet, Yaş, Banka, Kargo ve Kampanya.

Limit: 20 den 100e kadar seçilebilen ürün sayısı parametresi.

Tür: Ciro – Maliyet – Kar – Sipariş sayısı

ZİRVE PİVOT GÖRÜNÜMÜ

Zirve Pivot görünümüyse Zirvedekiler seçilen limite göre gelen özet rapor şeklidir.

ŞEKİL 12 ZİRVEDEKİLER PİVOT GÖRÜNÜMÜ

Zirvedekiler ve Trendler arasında ki farklar neler?

Zirvedekiler Trendler
En yüksek ciroya/maliyete/kara veya sipariş sayısına göre Belirli bir ve birden fazla boyuta göre (il, ilçe, banka, ödeme şekli, marka vb.)
Belirtilen niteliğin yüksekliğine göre Belirli bir kıyasa göre gelir (geçen ay veya yıla göre)
2 boyutlu olarak gelir 4 boyutlu olarak gelir


Rapor Logları

Kullanıcı kayıtlarının bulunduğu alan.

ŞEKİL 13 RAPOR LOGLARI LİSTE GÖRÜNÜMÜ

Konsol 1 ve 2 (Bölümler kısmında olmayanlar)

Genel Bilgiler

Müşterinin ve E-ticaret verilerinin en genel görünümü.

ŞEKİL 14 GENEL BİLGİLER

Hesabım: E-ticaret verilerinin hangi tarihe kadar canlı olacağını gösteren kutu.

Toplam Sipariş: E-ticaret sitesinin açıldığından beri alınan sipariş sayısı

Toplam Müşteri: E-ticaret sitesinin açıldığından beri üye olan müşteri sayısı

Toplam Ürün: E-ticaret sitesinde şu an bulunan toplam ürün sayısı

Sipariş Toplamları

Seçilen yıla göre getirilen sipariş miktarı ve toplam tutar grafiğinin aylara göre dağılımı.

Genel ve Liste olmak üzere 2 görünüme sahip.

Bölgesel

Satışların harita üzerinde ülkesel/şehirsel Dağılımı.

Liste: Bölgesel listesinin liste hali görünümü

Pivot: Bölgesel listesinin Özet Rapor görünümü

Sipariş Yıl Toplamları

Yıllara göre yapılan toplam satış ve toplam tutar grafiği.

Liste görünümü mevcut.

Son 10 Gün

Son 10 günün toplam satış miktarı ve tutarının günlere göre dağılımı.

Liste görünümü mevcut

Son Faaliyetler

Uygulama içinde ve e-ticaret verilerinde gerçekleşen son işlemler ve olaylar.

Örnek İşlem: Pivot oluşturuldu.

Örnek Olay: 1 yeni müşteri Smartydata ya aktarıldı. (yeni üye uyarısı)
Versiyon Açıklama Tarih
...

Yorumlar   Destek Al


Henüz yorum yapılmamış

Bu Kategorideki Diğer Uygulamalar